Elektronski sistem evidentiranja kosil / e-Asistent

Elektronski sistem evidentiranja je vzpostavljen na centralnih osnovnih šolah Občine Žalec. Vsi učenci, ki so naročeni na šolsko kosilo, bodo prejeli ključke, s katerimi se bodo evidentirali v jedilnici na začetku delilnega pulta.

V kolikor učenec pozabi ključek, ga lahko v sistem vnese dežurni učitelj. Naj bo to izjema. Starše prosimo, da otroke opozorite, naj ključke redno prinašajo s seboj in tako omogočijo nemoten proces razdeljevanja kosil.

Prvi ključek učenci prejmejo brezplačno, ob izgubi in nadomestilu ključka pa se zaračuna odškodnina v višini 5 EUR. Zaračunana bo na položnici skupaj s šolsko prehrano. Isti ključek bodo otroci uporabljali do konca osnovnošolskega izobraževanja.

V primeru suma zlorabe (kraje) ključka, naj učenec takoj obvesti poslovno sekretarko na šoli, da bo lahko ključek učencu deaktivirala.

S tem sistemom staršem omogočamo, poleg že utečenih poti odjave in prijave na šolsko prehrano, tudi možnost odjave ali prijave na prehrano preko spletnega portala. Dostop do portala je za starše brezplačen, uredili pa vam ga bomo glede na vaše prijavnice oz. ga že imate, saj je vključen v osnovni paket e-Asistenta.

Šolsko prehrano je še vedno potrebno odjaviti do 8. ure zjutraj v kolikor želite, da bo obrok odjavljen pravočasno. Naknadno odjavljeni obroki se bodo zabeležili v sistem kot nepravočasno odjavljeni in boste obrok morali poravnati.

Prijavnice za dostop do e-Asistenta boste prejeli na šoli ali si jo natisnete tukaj. Vsi tisti, ki želite imeti dostop do portala, pa izpolnjeno prijavnico vrnite razredniku ali pa jo posredujte na naš mail: suzana.skruba@petka-zavod.si .