Lokacije

Področje delovanja:
Kuhinja OŠ Žalec – glavna kuharica Petra Velam
Kuhinja OŠ Petrovče – glavna kuharica Andreja Pohole
Kuhinja OŠ Šempeter – glavni kuhar Vojko Randl
Kuhinja OŠ Griže - glavna kuharica Martina Aubreht
Razdeljevalna kuhinja POŠ Gotovlje
Razdeljevalna kuhinja POŠ Ponikva
Razdeljevalna kuhinja POŠ Liboje

(tel.: 03/571 51 08)
(tel.: 03/713 22 44)
(tel.: 03/703 20 64)
(tel.: 03/620 92 45)
V teh kuhinjah pripravljamo dnevno cca. 2000 malic in 1500 kosil. Posebno skrb posvečamo kakovostni in energetsko ustrezni prehrani. V ta namen nenehno skrbimo za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, dobro pa imamo v kuhinjah vpeljan tudi HACCP sistem.

Izpopolnjujemo se tudi na področju cateringa in pogosto pripravljamo pogostitve ob šolskih prireditvah ter po naročilu za ostale kupce.