Računovodstvo

Uporabniki naših storitev:
 • I. Osnovna šola Žalec
 • II. Osnovna šola Žalec
 • Osnovna šola Petrovče
 • Osnovna šola Šempeter
 • Osnovna šola Griže
 • Glasbena šola "Risto Savin" Žalec
 • Vrtci občine Žalec
 • Medobčinska splošna knjižnica Žalec
 • Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
 • Osnovna šola Antona Aškerca Velenje
 • Osnovna šola Livada Velenje
 • Razna društva

Storitve računovodstva izvajamo za področje negospodarskih dejavnosti in zagotavljamo kakovostno in strokovno vodenje poslovnih knjig.