Čiščenje

Lokacije, kjer izvajamo storitve čiščenja:
  • I. in II. Osnovna šola Žalec
  • OŠ Petrovče
  • OŠ Šempeter
  • OŠ Griže
  • Glasbena šola "Risto Savin" Žalec
  • POŠ Gotovlje
  • POŠ Ponikva
  • POŠ Trje
  • POŠ Liboje

Kakovostno izvajamo storitve čiščenja tudi za druge naročnike in generalna čiščenja po naročilu.